All Shangpa sites for Site Type Monastery

Bongshö Riwoché Monastery

bong shod ri bo che’i dgon (bod shod ri bo che)

བོང་ཤོད་རི་བོ་ཆེ། བོད་ཆོད་རི་བོ་ཆེ།

 • Site Type: Monastery
 • Site Location: Dingri
 • Shomara Monastery

  sho ma ra (‘phan yul sho ma ra’i dgon)

  ཤོ་མ་ར་དགོན

  Early site visited by Khyungpo Naljor to receive Mahamudra teachings. Now in ruins.

 • Site Type: Monastery
 • Site Location: Lhündrup
 • Mokchok Lhaphu Monastery

  rmog lcog dgon / lha phu rmog lcog

  རྨོག་ལྕོག་དགོན། ལྷ་ཕུ་རྨོག་ལྕོག་གི་དགོན།

  Monastery established by Mokchok Rinchen Tsöndrü.

 • Site Type:
 • Site Location: Shang - Namling
 • Kuklung / Kuluk Monastery

  lha phu lkugs lung gi dgon pa / sku lugs dgon pa / lkug lung

  ལྷ་ཕུ་ལྐུགས་ལུང་གི་དགོན། སྐུ་ལུགས་དགོན་པ། ལྐུག་ལུང་།

  Ancient Shangpa Kagyü built near Mokchokpa retreat in Laphu valley.

 • Site Type: Monastery
 • Site Location: Shang - Namling
 • Rigong Monastery

  yol ri gong gi dgon pa

  ཡོལ་རི་གོང་གི་དགོན།

  Shangpa Kagyü monastery in Yölpu (yol phu / yol bu). Visited in 1599 by Jetsün Taranatha.

 • Site Type: Monastery
 • Site Location: Chushur
 • Bengen Retreat Center

  ban rgan dgon (bsam gtan chos rdzong gling)

  བན་རྒན་དགོན། བསམ་གཏན་ཆོས་རྫོང་གླིང་།

  Bengen monastery was founded by Lama Wangchen. The retreat center is run by Lama Tandrin Wangyel.

 • Site Type: Retreat Center
 • Site Location: Kardzé - Kandzè
 • Gönsar Monastery

  dgon gsar dgon (dge sar dgon)

  དགོན་གསར་དགོན།  དགེ་སར་དགོན།

 • Site Type: Monastery
 • Site Location: Kardzé - Kandzè
 • Ridrak Monastery

  ri brag dgon pa

  རི་བྲག་དགོན་པ།

  Birthplace of Kalu Rangjung Künchab who lived in the monastery in his early years. Recently rebuild in a safer place close to the original location.

 • Site Type: Monastery
 • Site Location: Kardzé - Kandzè
 • Tsokha / Tsokar Retreat Center

  mtsho kha dgon (byang chub bde chen ‘od gsal gling)

  མཚོ་ཁ་དགོན། བྱང་ཆུབ་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་།

  Tsokha monastery was established by the first Dzigar Kongtrül, Karma Ngawang Lodrö Rabpel, near Neten Monastery (gnas brtan dgon). The retreat center is run by Lama Thubten Gelek.

 • Site Type: Retreat Center
 • Site Location: Chamdo
 • Tsartsar / Tsabtsa Retreat Center

  tshar tshar dgon, tshab tsha (bsam grub chos rdzong gling)

  ཚར་ཚར་དགོན། ཚབ་ཚ། བསམ་གྲུབ་ཆོས་རྫོང་གླིང་།

  Karma Kagyü monastery founded by Tsartsar Drubgen Drakpa Gyaltsen (BDRC P6690). The retreat center is run by Lama Karma Könchok.

 • Site Type:
 • Site Location: Degé