Jamyang Khyentse Wangchuk

Jamyang Khyentsé Wangchuk

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག།


'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyug

Jamyang Khyentse Wangchuk

Alternative Name(s):

Shalu Khenchen XIV (zhwa lu mkhan chen 14)

ཞྭ་ལུ་མཁན་ཆེན་༡༤།

Nesarwa Khyentsé Wangchuk (gnas gsar ba mkhyen brtse’i dbang phyug)

གནས་གསར་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག

Tenpé Gyaltsen Palsangpo (bstan pa’i rgyal mtshan dpal bzang po)

བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ།

1524-1568

Period: 16th–18th // Later Masters


Sources

Adapted from: